INVADO

INVADO Sp z. o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) zo sídlom v obci Dzielna patrí medzi poľskými výrobcami okien a dverí, podlahových a ukončujúcich líšt z MDF a sosnových lepených hranolov medzi tých, ktorí sa najpružnejšie rozvíjajú a sú vedúcimi dodávateľmi komponentov pre nábytkársky priemysel. Svoju pozíciu na trhu buduje na základe dvadsaťročných skúseností a neustálych investícií do technológie, ľudí a zdokonaľovania kvality.


Produktový katalóg INVADO


Galéria vybraných tvarov dverí (kompletná ponuka na stránke výrobcu)